Uttalelse fra LO i Stavanger og Omegn

Kriminelle foretak har fått offentlige byggeoppdrag for 30 milliarder kroner de siste 4 årene, viser en rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter. Byggebransjen er en arena for sosial dumping, og offentlige byggeplasser er intet unntak. Denne situasjonen har oppstått ved at useriøse aktører får bruke kriminalitet og dårlige arbeidsvilkår som konkurransefaktor, og ved at større deler av bransjen i økende grad konkurrer på lav lønn framfor produktivitet og fagkompetanse. Mange norske kommuner har forsøkt å jevne ut denne ulike konkurransen ved å innføre innkjøpsordninger som skal gavne de seriøse anbyderne gjennom å sette krav til fagkompetanse, lærlinger og faste ansettelser.

Rogalandsmodellen, Oslomodellen, Telemarksmodellen og så videre, har vært blant de viktigste verktøyene mot kriminalitet, useriøsitet og sosial dumping, men ordningene blir nå utsatt for angrep fra flere kanter, med begrunnelse i EØS-regelverket. Stavanger kommune har nylig skjerpet inn sine seriøsitetsregler i tråd med disse modellene.

Kommunenes Sentralforbund har tidligere i år forsøkt å så tvil om lovligheten av seriøsitetsbestemmelsene gjennom et bestillingsverk fra advokatfirmaet Wiersholm. Dette har ført til at flere kommuner har satt innskjerping av regelverket på vent. Wiersholm-rapporten begrunner sin kritikk av modellene med EØS-avtalens konkurranseregler.

I sommer har EFTAs kontrollorgan ESA opprettet sak mot Norge. ESA hevder norske bestemmelser om bruk av maksimalt to ledd i leverandørkjeden, som et verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet, ikke er i pakt med EU-direktivet om offentlige anskaffelser.

Dette er å gå til frontalangrep på fagbevegelsen og kommune-Norge. Det må være lov til å stille krav om at det skal være ordnede forhold på kommunale byggeplasser! Det er de useriøse og kriminelle aktørene som alltid utnytter at det gis mulighet for flere ledd i leverandørkjedene. Det er snarere behov for styrking og ikke svekking av disse modellene.

Styret i LO i Stavanger og Omegn reagerer sterkt på utspillene fra ESA og KS/Wiersholm og vil kjempe hardt for å beholde både Rogalandsmodellen og seriøsitetsbestemmelsene som nå er innført i Stavanger kommune.

  • Styrk og forsvar seriøsitetsbestemmelsene – avvis KS` og ESAs angrep
  • Styrk Rogalandsmodellen – Ingen dårligere Norgesmodell
  • JA til en ny handelsavtale med EU som ikke overstyrer norsk arbeidsliv