LO i Stavanger og Omegn
Jens Zetlitz gate 21
4008 Stavanger
Telefon: 489 50 277
E-post: post@loistavanger.no

Kontorsekretær:
Birgit Jørstad Waage

Telefon: 489 50 277
E-post: kontor@loistavanger.no
Kontoret er normalt betjent mandag, tirsdag og torsdag kl. 09:00 – 14:00

Leder:
Nina Galta

Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk
Telefon: 905 45 097
E-post: leder@loistavanger.no

Nestleder:
Kenneth Mæland
EL og IT Forbundet og Fellesforbundet avd. 25

Telefon: 911 86 285
E-post: maeland.kenneth@gmail.com

Ungdomsrepresentant:
Silje Fløisvig
Norsk Arbeidsmandsforbund

Telefon: 406 00 441
E-post: silje_1995_flo@hotmail.com