LO i Stavanger og Omegn
Jens Zetlitz gate 21
4008 Stavanger
Telefon: 489 50 277
Epost: post@loistavanger.no

Kontoret er normalt betjent mandag, tirsdag og torsdag kl. 09:00 – 14:00

Kontorsekretær:

Leder:

Nestleder: