LO i Stavanger og Omegn «eies» av de lokale fagforeningene i vårt område i forbundene som er tilsluttet LO.

Vi dekker fagforeningene i kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Hjelmeland og Strand.

De lokale fagforeningene velger sine representanter til årsmøtet og representantskapet. Årsmøtet er det høyeste organet i LO i Stavanger og Omegn og velger blant annet styret som igjen skal arbeide etter de mål og med de oppgavene som årsmøtet bestemmer.

Det er over 100 fagforeninger som er tilsluttet oss og til sammen har disse cirka 25.000 medlemmer i vårt område.

LOs vedtekter for lokalorganisasjonene sier at disse skal jobbe for å samordne fagforeningene sin faglige og politiske virksomhet lokalt, lede felles arrangementer som f.eks 1. mai og delta i  lokalt arbeids- og næringspolitikk-arbeid, for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunene. Videre skal vi også legge til rette for tverrfaglig skoleringsarbeid.

LO i Stavanger og Omegn er, sammen med LO Stat og LO Kommune i Rogaland, arrangør av den årlige Roglandskonferansen.

Historien til LO i Stavanger og Omegn