Leder:
Jo Jenseg
Norsk Tjenestemannslag
Telefon: 924 36 113

 

Nestleder:
Åshild Jacobsen
Fellesorganisasjonen
Telefon: 958 51 065

 
Kasserer:
Turid Kalvig Sola
Fagforbundet
 
Sekretær:
Bjørn Ove Hersdal
Norsk Tjenestemannslag
 
Ungdomsrepresentant:
Anita Berg
Fagforbundet
 
Styremedlem:
Margrethe Kaarvaag
Fagforbundet
 
Styremedlem:
Espen Watne
Fellesforbundet 
 
Styremedlem:
Terje Nysted
Industri Energi
 
Styremedlem:
Arild Håvik
Fellesforbundet
 
Styremedlem:
Morten Wiik
Handel og Kontor
 
Styremedlem:
Kenneth Mæland
Norsk Arbeidsmandsforbund
 
Varamedlem:
Anngun Kristin Vea-Klungtveit
Fagforbundet
 
Varamedlem:
Johan Egdetveit
Creo
 
Varamedlem:
Hanne Kjersti Knutsen
Forbundet for Ledelse og Teknikk