Leder:
Jo Jenseg
Norsk Tjenestemannslag

Telefon: 924 36 113

Nestleder:
Kenneth Mæland
EL og IT Forbundet

Telefon: 911 86 285

Kasserer:
Turid Kalvig Sola
Fagforbundet

Sekretær:
Bjørn Ove Hersdal
Norsk Tjenestemannslag

Ungdomsrepresentant:
Anita Berg
Fagforbundet

Styremedlem:
Arild Håvik
Fellesforbundet

Styremedlem:
Margrethe Kaarvaag
Fagforbundet

Styremedlem:
Morten Wiik
Fellesforbundet

Styremedlem:
Pia Bjørnerud
Fagforbundet

Styremedlem:
Terje Nysted
Industri Energi

Styremedlem:
Åshild Jacobsen
Fellesorganisasjonen

Varamedlem:
Anngun Kristin Vea-Klungtvedt
Fagforbundet

Varamedlem:
Hanne Kjersti Knutsen
Forbundet for Ledelse og Teknikk

Varamedlem:
Johan Egdetveit
CREO