LO-medlemmer som tilhører LO i Stavanger og Omegn kan få juridisk rådgivning gjennom to ulike ordninger:

Juridisk rådgivning i fordelsprogrammet LOfavør

Gjennom fordelsprogrammet LOfavør kan medlemmer i et LO-forbund få juridisk rådgivning på telefon, epost eller kontaktskjema.

> Les mer om advokatbistand gjennom LOfavør

Juridisk rådgivning fra lokal advokat

LO i Stavanger og Omegn har inngått ny avtale om advokatbistand/juridisk rådgivning.

Avtalen er inngått med Advokatfirmaet Rolf Larsen i kontorfellesskap i Advokathuset Stavanger. Den gamle avtalen med møtedager på Folkets Hus hver 14. dag, utgår.

LO-medlemmer som hører til LO i Stavanger og Omegn kan kontakte Advokatfirmaet Rolf Larsen direkte og avtale tid for rådgivning. En kan også få rådgivningen over telefon eller på epost. Inntil 30 minutter er gratis. Tidligere egenandel utgår. Avtalen gjelder ikke arbeidsrettslige forhold da dette ansvaret ivaretas av forbundene/foreningene.

Om medlemmet ønsker bistand utover den halve timen, så inngår det også en redusert timepris for advokattjenester. Denne skal til enhver tid være på nivå med LO-favøravtalen og er for tiden på 1.240 kroner eks. mva.

Kontaktopplysninger til advokat Rolf Larsen:

rbl@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 908 71 977
Telefon: 51 31 14 00