Torsdag 17. november kl. 1830 avholdes det representantskapsmøte i Festsalen på Folkets Hus i Stavanger.

Etter repskapsmøtet åpner vi dørene for alle interesserte da vi ca. kl. 1900 får besøk av Sven Egil Omdal som skal snakke om boken sin «Nordmennene i Sachsenhausen».

Det blir muligheter for spørsmål i etterkant.

Rundt 2500 nordmenn var fanger i den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen under annen verdenskrig. Sven Egil Omdal skriver den første samlede fremstillingen om de norske fangene, og om de politiske ideene i kretsen rundt Einar Gerhardsen, som ble viktige for Etterkrigs-Norge.


Bønder og arbeidere, professorer og leger, fiskere og kjøpmenn sultet sammen, slet sammen og drømte sammen. Her skapte nazistene ironisk nok et politisk verksted for helt andre ideer enn nazismen. I norskebrakkene fantes to kommende norske statsministre, seks kommende statsråder og andre som skulle bidra til å skape et bedre Norge etter krigen.

Sakslisten for representantskapsmøtet er som følger:

  1. Suppleringsvalg til kontrollkomiteen
  2. Foreløpig budsjett for 2023
  3. Diverse informasjon

Vel møtt!