Uttalelse fra LO i Stavanger og Omegn

Flyselskapet WizzAir etablerer innenriksruter i Norge mellom Oslo og byene Trondheim, Bergen og Tromsø. De har allerede varslet at de vil operere enda flere ruter. Dette er strekninger som er relativt mye trafikkert.

I forbindelse med opprettelsen av flyrutene har selskapets toppsjef József Váradi uttalt han han ikke kommer til å forholde seg til tariffavtaler og fagforeninger. Videre har han kalt fagbevegelsen barnslig, nasjonalistisk og proteksjonistisk. I tillegg har han hevdet at flere flyselskaper er okkupert av fagforeninger.

Når Wizz Air går så tydelig ut mot fagbevegelsen, viser det at de ikke bare mangler forståelse for det norske arbeidsliv, men også at de er en direkte trussel mot den norske modellen. Flere fagforeninger og organisasjoner har allerede gått ut og varslet boikott av flyselskapet WizzAir, inkludert Industri Energi og LO. Boikotten er støttet av politikere på begge sider av sentrum inkludert Norges statsminister.

Arbeids- og sosialminister Henrik Åsheim uttaler at WizzAir sjefens syn på fagforeninger er veldig fremmed for oss i Norge. Åsheim sier videre at fagforeninger spiller en sentral rolle på arbeidsplassene, for konfliktløsning, godt samarbeid og for å sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår. Høy organisasjonsgrad er en konkurransefordel for Norge og gjør norsk arbeidsliv bedre. Et arbeidsliv der fagorganiserte blir holdt unna, er et direkte motstykke til Norges suksesshistorie og noe vi aldri vil akseptere.

Et slikt arbeidsliv vil også være en trussel mot vår bransje og våre selskapers eksistens i Norge. Hvis vi slipper til slike useriøse aktører risikerer vi at de slår beina under de seriøse bedriftene som ønsker ordnede arbeidsforhold.

Takket være at vi har klart å få til ordnede forhold i Norge, konkurrer vi på kvalitet og ikke arbeidsbetingelser i bransjen. Både arbeidsgiver og de ansatte er tjent med dette og det må også gjelde i flybransjen. Så lenge Wizz Air har disse arbeidstakerfiendtlige holdningene oppfordrer vi våre medlemmer og fagforeninger til aldri å bruke WizzAir. Vi oppfordrer tillitsvalgte til å ta kontakt med sine bedrifter og aktivt jobbe for at WizzAir ikke benyttes.