Konflikten er et resultat av at kommuner velger å konkurranseutsette driften av sykehjem, uten at det stilles krav til kvaliteten på pensjonsordningen.

Fordi sykehjem er arbeidsintensive, utgjør lønn og pensjon det aller meste av kostnadene. Det er her det må spares hvis private helseforetak skal vinne anbudskonkurranser. Den kommunale pensjonsordningen er det første som ryker. Deretter settes presset inn mot de ansattes arbeidstid og øvrige arbeidsvilkår.

Regnestykker Fagforbundet har utført viser at to personer med tretti års opptjening, samme lønn og samme stillingsprosent, risikerer å få svært ulik pensjon. Den eneste forskjellen er om sykehjemmet der de jobber eies av det offentlige eller av en privat aktør.

Ifølge regnestykket er forskjellen i tjenestepensjon på hele 33.000 per år. Det er helt uavhengig av hvor lenge de har arbeidet og hvor mye de har tjent. Det avgjørende er hvor arbeidsgiver er organisert.

Dessuten kan hjelpepleiere i det offentlige gå av ved 62 års alder, mens man i det private må stå i arbeid til fylte 67 år.

Dette er en prinsipiell kamp for likebehandling og rettferdighet i arbeidslivet. Den steile og arrogante holdningen fra NHO Service må en samlet fagbevegelse slå tilbake.

LO i Stavanger og Omegn gir full støtte til streiken og oppfordrer våre medlemsforeninger og andre til å gjøre det samme. Vi vil også advare regjeringen mot bruk av tvungen lønnsnemnd, som i praksis bare vil tjene arbeidsgiverparten i denne konflikten.