LO i Stavanger og omegn gir sin fulle støtte til de streikende i private barnehager som er organisert i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Streiken dreier seg om pensjonsvilkårene til ansatte i barnehager tilsluttet PBL.


Ifølge protokollene fra de tre foregående lønnsoppgjørene skulle ansatte i PBL-barnehagene meldes inn i Fellesordningen for AFP senest fra 1. januar 2023.På bakgrunn av at en var enige om dette så har de ansatte midlertidig betalt en høyere egenandel av pensjonen enn i andre private og kommunale barnehager. For hvert år som går før denne fellesordningen innføres så vil stadig flere miste retten på denne ordningen for alltid.


PBL må ta det fulle og hele ansvaret for at det nå har blitt streik grunnet sitt grove avtalebrudd.
Vi oppfordrer våre fagforeninger, andre lokale LO-organisasjoner og resten av fagbevegelsen til å vise sin støtte til de streikende!