Uttalelse fra LO i Stavanger og omegns årsmøte 25. april 2019:

Norske boligpriser ligger på et historisk høyt nivå. En gjennomsnittsbolig koster nå 6 ganger en normal årsinntekt som er det dobbelte av nivået i 1993. De viktigste grunnene til denne økningen er avskaffelsen av en ikke-kommersiell boligsektor på 1980-tallet og liberalisering av finansnæringen, samt at de store kommunene reduserte sin rolle i boligutvikling og i stedet la til rette for boligutbyggere med mål om høyest mulig fortjeneste. Samtidig innbød skatteregler til å spekulere i boliginvesteringer.

Det er på tide å gjenreise den sosiale boligbyggingen. På sikt må vi igjen få et stort ikke-kommersielt boligmarked og vi må bygge rimelige boliger og kommunene må disponere langt flere utleieboliger som leietakere etter hvert kan kjøpe til en overkommelig pris. LO i Stavanger og omegn ser svært positivt på at kommunestyrene i blant annet Bodø og Oslo nå ser på dette og vi ønsker at kommunene våre gjør det samme.

Kommunale tiltak vil imidlertid ikke være nok. Det må bli betydelig mindre lønnsomt å kjøpe eller bygge boliger som spare- og investeringsobjekter og det må innføres gunstige støtteordninger for ikke-kommersielle boliger både for utleie og selveie som omsettes utenfor det kommersielle markedet.

Uttrykket «et godt boligmarked» må i framtiden bety et marked som er gunstig for dem som skal ha et sted å bo og ikke bety et marked som er gunstig for investorene.

Ved et skifte til rødgrønt flertall i Stavanger forventer LO i Stavanger og omegn at et nytt kommunestyre følger opp med tiltak som fører til et ikke-kommersielt boligmarked. Vi forventer også at de rødgrønne partiene fremmer slike forslag i de andre kommunene i vårt distrikt hvor boligprisene er for høye.