Det blir aksjoner mot høye strømpriser mange steder i Norge den 16.mars. I Stavanger blir det demonstrasjon på torget med appeller ved blant annet Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt og Eivind Salen, Motvind Norge. MØT OPP og vis at nå må noe gjøres både med de høye strømprisene og for å sikre demokratisk kontroll med både priser og kraftforsyning.

Følgende har så langt sagt at de slutter opp om demonstrasjonen:

LO i Stavanger og Omegn, Rogaland Nei til EU, Rogalandopprøret, Motvind Sørvest, Industriaksjonen, Rogaland Bonde og Småbrukarlag, Fellesforbundet avd 25, Rødt Stavanger, Folkets Parti Stavanger