STØTT OPP OM DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN!

Engasjer deg i arbeidet for en bedre verden, for likestilling og likeverd, for fred og frihet!

Verden står overfor store utfordringer, med strømpriskrise, høye matpriser, krig og konflikt og stadige angrep på kvinners rettigheter. Samtidig er det håp: I Iran leder kvinnene et av de største opprørene mot det religiøse prestestyret siden revolusjonen for 40 år siden. Deres protester og modige kamp har beveget en hel verden, og vi slutter oss til deres kamprop: Kvinne – liv – frihet! Vi støtter den globale kvinnekampen, enten det er i USA, Iran, Afghanistan eller Polen. I USA viste omveltningen av høyesterettsdommen Roe vs Wade i fjor at kvinner ikke kan ta retten til abort for gitt, og vi sier derfor «Støtt alle verdens kvinners rett til abort!» Abort er kvinnehelse, det handler om retten til å bestemme over eget liv og egen kropp. Derfor krever vi også at abortnemndene her hjemme skal fjernes. Vi krever en styrking av barselomsorgen. Det å føde skal være trygt – og ingen kvinner skal bli sendt hjem fra sykehus etter fødsel før de er klar for det selv.

Kvinner er kompetente nok til å ta beslutninger om egen kropp og egen helse – men det krever kunnskap! Da må forskning på kvinnehelse prioriteres! Kvinner har høyere sykefravær enn menn og er oftere kronisk syke, men er det så rart når vi har gjennomgående lavere kunnskap om kvinners kropper enn det vi har om menn?

Kvinner må også ha en lønn å leve av, vi godtar ikke at kvinner må ha en mannlig partner for å ha råd til å dekke sine levekostnader. Vi krever hele faste stillinger, gode arbeidsforhold og vi vil ha likelønn! Turnus må likestilles med skiftarbeid. Det er flere kvinnelige minstepensjonister enn menn, og minstepensjon må økes slik at ingen pensjonister lever under fattigdomsgrensa! Kvinner lever lengre enn menn, og vi må sikres en pensjon som gjør at vi får en verdig alderdom!

Kamp mot seksuell undertrykking og vold er nødvendig for å oppnå frihet og selvstendighet, god helse og livskvalitet. Vi krever økt innsats mot vold mot kvinner, globalt, nasjonalt og lokalt. Politiet må prioritere etterforskning av voldtekt! Altfor mange saker blir henlagt, og altfor mange voldtekter blir aldri anmeldt. Dagens voldtektslov ivaretar ikke ofrenes rettssikkerhet. Vi vil ha samtykkelov, og den må basere seg på reelt samtykke! Kun ja betyr ja, og den som tier samtykker ikke!

Barn har rett til en barndom. Derfor sier vi også nei til pornokultur og ja til en pornofri barndom. Porno er romantisering av overgrep, den gjør barn og unge sårbare for utnyttelse og gjør at skillene mellom sex og overgrep blir visket ut. Vi krever derfor nettpornofilter og bedre seksual- undervisning i skolen.

Økt fattigdom, krig og konflikt øker faren for at flere kvinner og barn blir ofre for menneskehandel. Legalisering av prostitusjon sikrer ikke kvinners menneskerettigheter, den skaper kun en legal front  for  en global menneskehandelsindustri. Handel med mennesker er kriminelt, derfor vil vi forsvare sexkjøpsloven og den nordiske modellen.

Framveksten av fascisme og ekstreme ideologier er med på å spre kvinnehat, derfor krever vi forbud mot all rasistisk organisering.

Alle mennesker er født frie, med samme menneskeverd og menneske- rettigheter, uansett kjønn eller hudfarge!

 

 

ANDRE 8. MARS ARRANGEMENT:

16.00 Linn Skåber i samtale med Vigdis Hjorth. Sølvberget bibliotek og kulturhus. Kinosal 1.

16.15   8. mars-gudstjeneste i St. Petri kirke

18.00 Isje din bitsj! Konsert i Maskinhallen på Tou. Arrangør: Uflakks Stavanger. Fri alder!

 

Kampen mot all kvinneundertrykking – for full kvinnefrigjøring

– må føres lokalt, nasjonalt og globalt.

Sammen er vi sterke – ha en flott kvinnedag!